Jump to content


Community Status Updates


Photo

yuki1323soosicaworld

wahahaha. that would be cool!
:)
Jan 23 2011 06:06 AM
Photo

soosicaworldyuki1323

in my country it's now Holiday , but after that i have to get an exam too . Wonder why they never let us have a fanfic exam ??? LOL
Jan 23 2011 04:33 AM
Photo

Eterninetysoosicaworld

Omo! Thanks for friend add :D Nice to meet you!
Woot! Soosic ftw!! hehe ^^
Jan 22 2011 08:48 AM
Photo

soosicaworldSooSica is Real

add me to your friend ok! love u
Jan 21 2011 03:14 AM
Photo

soosicaworldCute Sooyoung

see you like Soosica too right ??? i got a new fic , care to read ???
Jan 18 2011 07:07 AM
Photo

soosicaworldbeherebynow

drop by to say hello !
Jan 18 2011 07:06 AM
Photo

soosicaworldjaja

hi , i've just update a new fic . Read and leave comment for me ok !
Jan 18 2011 01:43 AM
Photo

soosicaworld

hic , k dc mah . Ma ao ntn ? Dep k ? T dien ta thu xem , tai H cug muon mua do cua Soo mah ko bic nen mua cai j ...
Jan 11 2011 03:45 AM
Photo

trangtrangsoosicaworld

mình ? v?ng tàu !!! b?n ??ng ký vô ssvn ?i ! torng ?ó nhà soo ?ang có project làm áo ?ó !
Jan 11 2011 03:41 AM
Photo

soosicaworldtrangtrang

T = tuoi H do , xung ten nha ! T co o tp.HCM k ?
Jan 11 2011 03:38 AM
Photo

trangtrangsoosicaworld

creply v?y lâu quá àh !! có gì add nick mình ?i ! trangtrangcd nha !!
Jan 11 2011 03:28 AM
Photo

soosicaworldtrangtrang

ban ten Trang fai k ? minh ten Hieu , o tp.HCM ...
Jan 11 2011 03:26 AM
Photo

trangtrangsoosicaworld

ssvn ít h?n là ?úng gòi ! au ko ch?u vik gì c? 1 ssf nhi?u th? này !!
Jan 11 2011 03:19 AM
Photo

soosicaworldtrangtrang

uah , dk wa troi lun mah ko cai nao dc het . K , tai nghe moi ng noi tren ssvn nhiu fic soosic nen muon vao hoy ... thay tren soshified nhiu hon !
Jan 11 2011 03:14 AM
Photo

trangtrangsoosicaworld

ssvn thì fic soosic ko có bao nhiu nói chung là nghèo nàn !!! hic !! b?n dùng gmail ??ng ký là dc li?n àh
Jan 11 2011 02:53 AM